O mě

Taneční setkávání vedu již několik let. Lekce, které nabízím, vycházejí ze zkušeností a znalostí, které na své cestě získávám i díky důvěře všech, kteří na mých workshopech a kurzech už byli. Kladu důraz na bezpečný prostor pro individuální vyjádření. Hlavním nití, která se line mou prací je zvědavost, kterou se snažím v účastnících probouzet a rozvíjet. 

 

Moje vzdělání

Opírám se o vzdělání, které jsem získala, o knihy, které ke mě přišly, o vlastní sebezkušenost a především o zkušenosti s prací s lidmi na tanečním parketě. Předávám a provázím jen tam, kde jsem si jistá. Jako každý průvodce se ráda oddávám jisté dávce improvizace.

 

2021 - 2026 Výcvik v biosyntéze
2020 - 2021 Psychoterapeutické minimum, Český institut biosyntézy
2020  Škola bederních svalů u Míši Cusanové
2018 - 2020 Výcvik v integrativní muzikoterapii u Tomáše Procházky a Zuzky Ouředníčkové 
2018 - 2021 Psychospirituální kurz HNP s Jitkou Vodňanskou
2016   Medicína v tanci se Zunou Kozánkovou
2013 - 2014 Labanova analýza pohybu a BF u Reny Milgrom
2010 - současnost pravidelná praxe vedení kurzů Afrického tance
2008 - 2009 Hudební a taneční stáž v Gambii