Nabízím

Skupinové a individuální lekce s prvky muzikoterapie

Nabízím skupinové i individuální lekce terapie tancem a pohybem s využitím muzikoterapie. Pracuji s živou i reprodukovanou hudbu a hudebními nástroji.

Labyrint pohybu - taneční a pohybové setkávání pro skupiny

Workshop na dané téma např. Já v mém těle, kosti, těžiště, dotyk, pánev, střed, dech atd. 

Přechodový rituál

Připravím setkání v pohybu i tanci na míru podle přání. Využívám prvky muzikoterapie, znalosti přechodových rituálů, arteterapie. Možnost malování hennou: spolupracuji s Ištabela Barela.

Workshop pro rodiče a děti

Nabízím prostor pro upevnění vazeb rodičů a dětí. Hru, zábavu i seberozvoj.

Workshop pro děti i studenty

Připravím tanečně pohybový workshop s prvky sebepoznávání.